PyBites Books
Blade Runner

Blade Runner


Author(s) Philip K. Dick
Publisher Grafton Books
Published 1972
ISBN 9780586036051
Page Count183
Language en
Add Book

Read by:

RH

Science fiction-roman om livet på Jorden efter en altødelæggende krig, hvor de få overlevende kommer i konflikt med de menneskelignende robotter, androider, som de selv har skabt